Ukazał się Katalog Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Fundacji „Biblioteca Benedetto Croce” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Ukazał się Katalog Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Fundacji „Biblioteca Benedetto Croce”

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 20 maja 2019 roku minęła 100. rocznica urodzin tego znakomitego pisarza, krytyka literackiego i eseisty, żołnierza, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika bitwy pod Monte Cassino, współtwórcy „Kultury” paryskiej – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego życia kulturalnego i literackiego na emigracji.

Na mocy umowy, podpisanej 25 czerwca 2010 roku przez Bibliotekę Narodową i Fundację „Biblioteca Benedetto Croce”, znajdujące się w Neapolu Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zostało uporządkowane, zinwentaryzowane w formie elektronicznej bazy danych oraz zdigitalizowane – w celu wieczystego archiwizowania i wykorzystania w opracowaniach naukowych i edytorskich. Wieńczący działania badawcze, opublikowany właśnie przez BN Katalog Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Fundacji „Biblioteca Benedetto Croce" autorstwa Joanny Borysiak prezentuje w usystematyzowanej formie wyjątkowo bogatą spuściznę pisarza. Jej istotną część stanowią materiały biograficzne, wśród nich: dokumenty osobiste, dyplomy tytułów honoris causa, nagród literackich, odznaczeń: Virtuti Militari – przyznanego autorowi Dziennika pisanego nocą za udział w bitwie pod Monte Cassino i Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia, które otrzymał w roku 1998. W tej grupie dokumentów znajdują się też listy do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przebywającego w łagrze w Jercewie (pisane m.in. przez prof. Juliusza Kleinera) oraz mały notatnik w metalowej oprawie, kupiony tuż po wyjściu pisarza z obozu, z notatkami wykorzystanymi później w Innym świecie, a także fotografie wykonane podczas stacjonowania II Korpusu Polskiego na Bliskim Wschodzie.

Niezwykłą wartość przedstawia licząca ponad 20 tysięcy listów korespondencja pisarza, m.in. z: Jerzym Giedroyciem, Jerzym Stempowskim, Konstantym Jeleńskim, Czesławem Miłoszem, Adamem i Lidią Ciołkoszami, Sławomirem Mrożkiem, Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Włodzimierzem Sznarbachowskim, Janem Lebensteinem, Kazimierzem Wierzyńskim, Aleksandrem i Olą Watami, Wiktorem Weintraubem czy też z włoskimi, angielskimi, francuskimi i amerykańskimi intelektualistami, pisarzami i wydawcami, wśród których znajdują się: Giovanni Spadolini, Ignazio Silone, Nicola Chiaromonte, Indro Montanelli, Sergio Romano, Enzo Bettiza, Bertrand Russell, Graham Green, Albert Camus oraz pierwszy wydawca Innego świata – William Heinemann.

W Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zgromadzono też wycinki prasowe, zawierające m.in. obszerną, a stosunkowo mało znaną włoskojęzyczną publicystykę pisarza na tematy literackie, społeczne i polityczne, drukowaną przez największe włoskie dzienniki i periodyki: „Corriere della Sera”, „Il Giorno”, „Tempo Presente”, „Il Mondo”, „L’Espresso”, „La Fiera Letteraria”, „Settanta”. Jak wspominał sam autor: „Współpraca z pismami włoskimi była dla mnie przygodą, samo pisanie w obcym języku – choć tylko tekstów publicystycznych – co prawda bardzo mnie męczyło, lecz równocześnie przez samą nowość sprawiało mi wielką przyjemność”.

Omawianą edycję Katalogu Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, której kształt typograficzny nadał prof. Janusz Górski – wybitny grafik i projektant książek, wzbogaca merytorycznie interesujący materiał ilustracyjny z neapolitańskich zbiorów: zdjęcia najważniejszych archiwaliów związanych z postacią pisarza, a także fotografie autorstwa Bohdana Paczowskiego, zreprodukowane na specjalnym papierze jako osobny – prywatny i osobisty wątek prezentacji sylwetki autora Innego świata.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Academica.edu.pl – nowe terminy szkoleń dla bibliotekarzy

czytaj więcej o Academica.edu.pl – nowe terminy szkoleń dla bibliotekarzy

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia

czytaj więcej o Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia