Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach połączyła swój katalog z Biblioteką Narodową - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach połączyła swój katalog z Biblioteką Narodową

Najnowocześniejszy system biblioteczny, zakupiony przez Bibliotekę Narodową w ramach projektu „e-usługa OMNIS”, został wdrożony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

17 września 2019 roku w siedzibie WBP w Kielcach odbyła się konferencja prasowa inaugurująca uruchomienie nowego systemu. Wzięli w niej udział: dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, przedstawiciele zespołu wdrożeniowego oraz inni zainteresowani.

– Dla biblioteki funkcjonowanie w systemie to nie tylko dostęp do bazy danych, ale także aktywne korzystanie z jej zasobu. Projekt „e-usługa OMNIS” oznacza dostępność do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty wydawniczej z jednego punktu. Uczestniczące w projekcje placówki mają zatem dostęp również do naszych danych – podkreślił Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. – System pozwala na tworzenie dowolnych rejestrów, dzięki czemu mamy informację o wykorzystaniu zbiorów, a tworząc profile czytelników wiemy, jakie grupy korzystają z biblioteki, przykładowo uczniowie lub emeryci, i do nich możemy dostosowywać zakupy – dodał.

Implementacja systemu umożliwiła stworzenie tzw. network zone, czyli strefy wspólnej dla placówek uczestniczących w projekcie, która stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania poprzez stosowanie jednolitych przepisów katalogowania przy wykorzystaniu deskryptorów Biblioteki Narodowej, a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej oraz dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie. Dzięki współpracy pomiędzy bibliotekami, użytkownicy mają obecnie dostęp do bazy obejmującej ponad 18 mln zbiorów współkatalogujących bibliotek.

– To najnowocześniejszy system wykorzystywany w bibliotekach. Teraz dołącza do niego biblioteka wojewódzka w Kielcach. Dzięki temu nie gonimy Zachodu i nowoczesnych narzędzi, tylko właśnie je stosujemy, a polski student oraz użytkownik może korzystać z tego samego systemu, co profesor na Harvardzie czy w Oksfordzie – mówił dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

W grudniu 2018 roku Biblioteka Narodowa jako pierwsza w Polsce wdrożyła zintegrowany system zarządzania zasobami, w którym współkatalogowanie odbywa się w bibliotekach w czasie rzeczywistym. Z tego rozwiązania korzystają m.in. biblioteki Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Oksfordzie, a ostatnio – podobnie jak w Polsce – sieci Bibliotek Narodowych Danii i Szwajcarii wraz z wybranymi bibliotekami uniwersyteckimi tych krajów.

System biblioteczny działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach.

Połączone katalogi dostępne są na stronie katalogi.bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: OMNIS

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

Sto dwadzieścia lat temu urodził się Michał Choromański

czytaj więcej o Sto dwadzieścia lat temu urodził się Michał Choromański