Zmarła Tamara Kołakowska (1928–2019) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zmarła Tamara Kołakowska (1928–2019)

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tamary Kołakowskiej, lekarza psychiatry, wdowy po filozofie prof. Leszku Kołakowskim. Zmarła 29 września w Oksfordzie. Była pierwszym czytelnikiem prac swojego Męża i jego konsultantem. Po śmierci Leszka Kołakowskiego w 2009 r. opiekowała się jego spuścizną, nie szczędziła sił współpracując z wydawnictwami publikującymi jego dzieła.

Zgodnie z wolą Leszka Kołakowskiego, przekazała 19 lipca 2010 r. w darze dla Biblioteki Narodowej pełną spuściznę rękopiśmienną swego Męża, w skład której wchodzą rękopisy i maszynopisy jego książek, esejów i artykułów, pierwodruki prasowe, materiały warsztatowe, korespondencja, dokumenty osobiste oraz materiały audiowizualne a także obcojęzyczne edycje jego książek.

Całość spuścizny rękopiśmiennej została opracowana przez Marię Gamdzyk-Kluźniak i od 2015 r., wraz z opublikowaniem katalogu Archiwum Leszka Kołakowskiego, jest dostępna dla badaczy.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

Sto dwadzieścia lat temu urodził się Michał Choromański

czytaj więcej o Sto dwadzieścia lat temu urodził się Michał Choromański