Świat Aleksandry Potockiej Aktywność, edukacja, książki i życie rodzinne na przełomie XVIII i XIX wieku. Referat Edyty Pętkowskiej-Grabowskiej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Świat Aleksandry Potockiej Aktywność, edukacja, książki i życie rodzinne na przełomie XVIII i XIX wieku. Referat Edyty Pętkowskiej-Grabowskiej

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 11 października o godz. 13:00 Edyta Pętkowska-Grabowska (Wydział Polonistyki UW) wygłosi referat „Świat Aleksandry Potockiej. Aktywność, edukacja, książki i życie rodzinne na przełomie XVIII i XIX wieku”.

Referat koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych aktywności związanych z życiem rodzinnym, kulturalnym (ze szczególnym uwzględnieniem książek i literatury) i politycznym Aleksandry z Lubomirskich Potockiej. Razem z mężem – Stanisławem Kostką Potockim – współtworzyła salon w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, udzielała się na wielu płaszczyznach życia społecznego, jednak pozostaje dziś postacią mniej znaną i nieco pominiętą w badaniach historyczno-literackich. Jej sylwetkę warto przypomnieć także w kontekście pytań o działalność, role i zainteresowania kobiet na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX wieku.

Aleksandra z Lubomirskich Potocka, mal. Pompeo Battoni, 1780, ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie

 

W piątek 18 października z odczytem „Oświeceniowy dyskurs o bibliotece w ujęciu Wayne’a Bivensa-Tatuma na kanwie jego książki ‹Libraries and the Enlightenment› (Los Angeles 2012)” wystąpi dr hab. Martyna Deszczńska.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze. 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności