Sztuczna inteligencja jako usługa w Bibliotece Narodowej [...]. Referat Jacka Tlagi - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sztuczna inteligencja jako usługa w Bibliotece Narodowej [...]. Referat Jacka Tlagi

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej.

W piątek 25 października referat „Sztuczna inteligencja jako usługa w Bibliotece Narodowej – przykładowe zastosowanie w pozyskiwaniu tekstu starodruków” wygłosi Jacek Tlaga.

Schemat głębokich sieci neutronowych

Pozyskiwanie tekstu starodruków pozostaje poza możliwościami wiodących komercyjnych programów do OCR, ale jest osiągalne dzięki wykorzystaniu narzędzi i bibliotek dostępnych w formie otwartego oprogramowania. Ze względu na złożoność procesu, wypracowanie kompleksowego rozwiązania wymaga integracji różnorodnych metod obliczeniowych oraz zgromadzenia obszernej bazy danych wzorcowych potrzebnych do trenowania i ewaluacji modeli uczenia maszynowego. W swoim wystąpieniu chcę przedstawić projekt platformy służącej do analizy dokumentów, która umożliwia asynchroniczne przetwarzanie danych za pośrednictwem usług sieciowych. Jednorodny interfejs RESTful API pozwoli z jednej strony na elastyczność we wdrażaniu poszczególnych metod, a z drugiej na dowolne budowanie i rozwijanie różnych aplikacji w zależności od potrzeb. Zaprezentowana przykładowa aplikacja służy do segmentacji i transkrypcji stron starodruków przez wielu użytkowników ze wspomaganiem wstępnie wytrenowanych modeli głębokiego uczenia maszynowego. Za jej pomocą można rozwijać bazę danych wzorcowych, które pozwolą na wytrenowanie bardziej efektywnych modeli. Projekt nie jest nastawiony na konkretną funkcjonalność, ale na współdzielenie i integrację różnorakich usług, więc na jego bazie można rozwijać kolejne narzędzia wykorzystujące dynamicznie rozwijające się technologie określane ogólnym mianem sztucznej inteligencji.

W piątek 8 listopada z odczytem „Uwagi na marginesie konferencji naukowej ‹Literary Citizenship› (25–27 września 2019, Oslo)” wystąpi dr Maria M. Przeciszewska.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze o godz. 13.00.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności