Spotkanie informacyjne Polska UKD Online - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne Polska UKD Online

Data publikacji:

W dniu 14 stycznia 2020 roku odbyło się w Bibliotece Narodowej spotkanie informacyjne o bazie Polska UKD Online. Wzięli w nim udział pracownicy bibliotek publicznych, akademickich i pedagogicznych oraz pracownicy naukowi szkół wyższych.

Słuchacze spotkania informacyjnego

Na spotkaniu zaprezentowano etapy realizacji projektu tłumaczenia i adaptacji pliku wzorcowego UKD na język polski. Omówiono bazę UDC MRF Translator i projekt UDC Online, w ramach którego działa Polska UKD Online. Wskazano na jednoczesne przygotowanie w przez Bibliotekę Narodową wydania wzorcowego Polska UKD Online, jak i wersji skróconej tablic UKD pod tytułem Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01

Prezentacja publikacji

Baza Polska UKD Online jest kompletną wersją pliku wzorcowego UKD zawierająca 71870 symboli i prezentuje najnowszą i najbardziej kompletną wersję Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w języku polskim. Jest to pierwsze wydanie pliku wzorcowego UKD udostępnione online i nieodpłatnie w Polsce. Posiada funkcje wyszukiwania, przeglądania, analizowania, walidacji, tworzenia symboli UKD. Funkcja wyszukiwania i przeglądania symboli archiwalnych pozwala na śledzenie historii zmian symboli, które wciąż jeszcze są stosowane w niektórych bibliotekach. UKD Online jest profesjonalnym narzędziem dla specjalistów UKD w bibliotekach i innych instytucjach, zajmujących się zarządzaniem informacją. Jest to narzędzie do orientacji w pełnej strukturze UKD.

Tagi: UKD