Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019”. W okresie sprawozdawczym Rada zajmowała się przede wszystkim rozpatrywaniem wniosków o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Wydano opinie w sprawie 41 projektów zmian w strukturach organizacyjnych instytucji kultury. Ponadto KRB podjęła uchwałę w sprawie poparcia dla kontynuacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa od 2021 roku.

W ramach Rady odbyły się również zebrania zespołów roboczych KRB do spraw: kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliologii, budowy ogólnopolskiej sieci bibliotek, oceny bibliotek naukowych, wydawania opinii w sprawie połączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

1 października 2019 roku prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, powołał skład Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2019–2024, której przewodniczącym został dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Zachęcamy do lektury całego sprawozdania 

Więcej informacji o Krajowej Radzie Bibliotecznej

 

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności