Biblioteka Narodowa i Krajowa Informacja Skarbowa podpisały porozumienie o współpracy - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa i Krajowa Informacja Skarbowa podpisały porozumienie o współpracy

Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej oraz Ewa Łuczak, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, podpisali porozumienie o współpracy. Jej celem jest ułatwienie i zapewnienie szybkiej wymiany informacji i doświadczeń na potrzeby zadań wykonywanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie wydawania wiążącej informacji stawkowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przede wszystkim dotyczącej kwalifikacji różnych typów publikacji (np. książka, ulotka, czasopismo, dziennik).

W ramach współpracy Strony będą: udostępniały instrukcje, wytyczne, wskazówki i zalecenia, udzielały pomocy eksperckiej, realizowały wspólne działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, a także organizowały konferencje i inne wydarzenia tematyczne.

Krajowa Informacja Skarbowa jest jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej. Do podstawowych zadań KIS należą głównie zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej oraz prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Od 1 listopada 2019 r. KIS realizuje nowe zadanie – wydawanie wiążących informacji stawkowych na potrzeby podatku od towarów i usług.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności