Biblioteka Narodowa kontynuuje digitalizację archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa kontynuuje digitalizację archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte

W piątek 14 lutego 2020 roku dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej spotkał się z Anną Bernhardt, prezes Stowarzyszenia Instytutu Literackiego „Kultura” z Maisons-Laffitte we Francji. Celem spotkania było omówienie kontynuacji współpracy pomiędzy instytucjami. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało BN promesę na finansowanie digitalizacji w 2020 roku.

Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie pierwszą umowę o współpracy w zakresie inwentaryzacji zasobu podpisały w 2008 r. Od 2016 roku, po zakończeniu poprzedniego projektu, realizują sześcioletni projekt pn. Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” finansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego efektem jest wykonanie cyfrowych reprodukcji dokumentów, listów i fotografii zebranych w zbiorach Instytutu wraz z włączeniem ich opisów bibliograficznych do katalogu Biblioteki Narodowej. Dotychczas przygotowano do digitalizacji około 2 tys. teczek z materiałami rękopiśmiennymi oraz sporządzono około 400 tys. skanów. Warto podkreślić, iż zgromadzony w Instytucie materiał obejmuje ponad 165 m bieżących akt i 20 m bieżących innych archiwaliów zachowanych niemal w komplecie. Są to przede wszystkim maszynopisy i rękopisy, liczne kopie maszynowe oraz kserokopie, a także komputeropisy i wydrukowane e-maile. Ogromną część stanowi korespondencja Jerzego Giedroycia oraz jego współpracowników. Pewną część zasobu stanowią wycinki prasowe i ich kopie oraz druki ulotne. Zbiór uzupełniają fotografie i materiały ikonograficzne utrwalone na innych nośnikach oraz nieliczne nagrania dźwiękowe i filmowe. Zgromadzone w Instytucie materiały dokumentują blisko 65 lat funkcjonowania unikatowego na skalę światową środowiska niepodległościowego i kulturalnego, co potwierdziło UNESCO wpisując zbiory Instytutu na listę „Pamięć świata”. Digitalizacja archiwum nie tylko będzie ich wieczystym zabezpieczeniem, ale również pozwoli szerokiemu gronu badaczy zainteresowanych tematem na dostęp do dokumentów istotnych dla polskiej kultury.

Obecnie realizowana Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” jest kontynuacją projektu realizowanego w latach 2009–2015 przez Bibliotekę Narodową we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych pod nazwą Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura”. Celem tego projektu było uporządkowanie i zapewnienie właściwych warunków przechowywania bezcennej spuścizny Instytutu. Zgodnie z założeniami projektu unikatowe świadectwo historii Instytutu oraz życia polskiej emigracji politycznej w okresie powojennym zostało uporządkowane, zabezpieczone, skatalogowane i umieszczone w specjalnie zaadaptowanym budynku. Przy tej okazji Biblioteka Narodowa wydała drukowany Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura”.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności