Odnaleziono nieznany starodruk Hieronima Wietora - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Odnaleziono nieznany starodruk Hieronima Wietora

Biblioteka Narodowa otrzymała z Biblioteki Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku informację o unikatowym egzemplarzu Księgi Eklezjastesa (Ecclesiastes, qui apud Hebraeos Coeleth dicitur libellus). Starodruk został wydrukowany w 1522 roku w Krakowie przez Hieronima Wietora, znamienitego typografa epoki renesansu.

Charakterystyczny dla edycji wietorowskich jest wysoki poziom druku i szaty graficznej książki, ozdobionej stroną tytułową ujętą w drzeworytową ramę o bogatej ornamentyce. W 1522 roku Wietor wydrukował także polski przekład Księgi Eklezjastesa – Ecclesiastes Xyęgi Salomonowe, ktore polskim wykładem kaznodzieyskye myanuiemy. W przedmowie wspominał o wydaniu tegoż dzieła, które po łacynie wybiyał, jednak poza Fundacją Rodzinną Blochów żadna biblioteka nie posiada egzemplarza edycji łacińskiej.

Fundacja Rodziny Blochów uczestniczy w działaniach na rzecz odzyskania utraconego przez Polskę dziedzictwa narodowego oraz wspiera krajowe instytucje kultury. Dzięki jej zgodzie skany Księgi Eklezjastesa zostaną umieszczone w bibliotece cyfrowej POLONA.

Szczegółowy opis bibliograficzny wersji cyfrowej unikatu wpisywać się będzie w prowadzone w Bibliotece Narodowej prace nad katalogowaniem starodruków XVI-wiecznych. Bliskie ukończenia są prace nad publikacją Katalogu poloników XVI wieku Biblioteki Narodowej, który ukaże się w 2021 roku.

Produkcja wydawnicza Hieronima Wietora będzie tematem trzynastego zeszytu z serii Polonia Typographica – Oficyna Hieronima Wietora 1518–1522, autorstwa dra Henryka Bułhaka. Ta historyczna seria, zapoczątkowana przed II wojną światową przez Kazimierza Piekarskiego, prezentuje w sposób najpełniejszy dorobek drukarzy polskich XVI stulecia od strony bibliograficznej i typograficznej.

Zdjęcie: Biblioteka Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: starodruki

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego