Nowa biblioteka zaliczona do naukowych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Nowa biblioteka zaliczona do naukowych

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński na podstawie rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2016 r. poz. 137, z późn. zm.) zaliczył do bibliotek naukowych Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC/ Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich.

Wniosek o zaliczenie do bibliotek naukowych został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Biblioteczną.

Obecnie w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia MKiDN zostały umieszczone następujące biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych:

 • Biblioteka Śląska w Katowicach,
 • Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki,
 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego,
 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • Główna Biblioteka Komunikacyjna,
 • Biblioteka Sejmowa,
 • Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca,
 • Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego,
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu,
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 • Biblioteka Naukowa im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego,
 • Biblioteka Książąt Czartoryskich (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie),
 • Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie,
 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,
 • Książnica Cieszyńska,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu,
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
 • Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu,
 • Biblioteka Fundacji Ośrodka KARTA,
 • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.
UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

czytaj więcej o Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu prawa

czytaj więcej o Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu prawa

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z historii sztuki

czytaj więcej o Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z historii sztuki