Dokumenty króla Augusta II trafią do Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dokumenty króla Augusta II trafią do Biblioteki Narodowej

Dokumenty króla Augusta II trafią do Biblioteki Narodowej

Do zbiorów Biblioteki Narodowej zostaną przekazane cenne listy króla Augusta II. Zostały one zakupione na aukcji w Stanach Zjednoczonych przez Krystynę Piórkowską. Dzięki zabiegom Fundacji Kościuszkowskiej, reprezentowanej przez Marka Skulimowskiego, oraz finansowym wsparciu pani Piórkowskiej listy trafią do Polski.

Starania o nabycie historycznych dokumentów króla Augusta II zostały podjęte w czerwcu 2020 roku, kiedy stały się przedmiotem licytacji jednego z amerykańskich domów aukcyjnych. W jej ramach zakupiono sześć dokumentów, w skład których wchodzą:

  • przywilej króla Augusta II dany Leonardowi Szwykowskiemu staroście oniskiemu, Warszawa 3 III 1720,
  • list przedsejmikowy króla Augusta II do Łukasza [Antoniego] Aleksandrowicza chorążego powiatu lidzkiego, Warszawa 23 VII 1722,
  • przywilej króla Augusta II dla Adalberta Stanisława Chrościńskiego, sekretarza królewskiego, Kraków 4 X 1697,
  • konsens króla Augusta II dany Hrehoremu [Józefowi] Kotowiczowi chorążemu grodzieńskiemu na cesję nadanych mu przez wcześniejszych królów polskich dóbr Ostrówek i Słojka w leśnictwie sokólskim, bmd.,
  • przywilej króla Augusta II dla Hrehorego Józefa Kotowicza chorążego grodzieńskiego na wieś Ostrówkę w leśnictwie sokólskim po śmierci Jana Kotowicza podstarościego grodzieńskiego, bmd.,
  • list Fryderyka Augusta księcia warszawskiego w sprawie zwolnienia ze służby pułkownika 7 regimentu piechoty Skórzewskiego i zastąpienia go na dowództwie pułkownikiem Zielińskim, 27 V 1808, zamieszczonego na karcie zawierającej list w języku francuskim króla Augusta III do marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego, Lipsk 29 X 1743.

Decyzją Fundacji oraz Krystyny Piórkowskiej listy stanowiące dobro narodowe Polski trafią do kraju. Będą one wieczyście przechowywane w Bibliotece Narodowej, a ich zdigitalizowana wersja zostanie udostępniona w bibliotece cyfrowej POLONA.

Krystyna Piórkowska, mieszkająca w Nowym Jorku, specjalizuje się w badaniach nad problematyką zbrodni katyńskiej, a szczególnie w poszukiwaniu relacji jej anglojęzycznych świadków. Od kilku lat współpracuje z Fundacją Kościuszkowską.

Marek Skulimowski od 2016 roku pełni funkcję prezesa Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 2019 roku został powołany do Rady Naukowej Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: dary, August II

Aktualności

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biobibliograficzny słownik tłumaczy literatury – założenia i problemy badawcze

czytaj więcej o Biobibliograficzny słownik tłumaczy literatury – założenia i problemy badawcze