Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 16 grudnia 2020 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego w kadencji 2020–2024. Rada ds. NZB obradowała zdalnie pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora Biblioteki Narodowej.

W dalszej części spotkania Rada dokonała wyboru wiceprzewodniczącego, którym – na wniosek dyr. Tomasza Makowskiego – został prof. dr hab. Remigiusz Sapa wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. naukowych oraz powołała zespół roboczy do rozpatrzenia wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o włączenie wskazanych obiektów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu do narodowego zasobu bibliotecznego.

Skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego w kadencji 2020–2024

  • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej – przewodniczący Rady;
  • Mateusz Adamkowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • dr hab. Lucyna Harc – przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
  • dr Iwona Nowicka – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, radca ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Jacek Nowiński – przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu;
  • Ewa Potrzebnicka – przedstawiciel Biblioteki Narodowej, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
  • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ – przedstawiciel Biblioteki Jagiellońskiej, wicedyrektor ds. Naukowych, Biblioteka Jagiellońska;
  • dr Dorota Sidorowicz-Mulak – przedstawiciel Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum, Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
  • Roksana Tołwińska – przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  • dr Anna Walczak – przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Gdańskiej, Polska Akademia Nauk.
UDOSTĘPNIJ:

Aktualności