Wznowienie otwartych seminariów Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Wznowienie otwartych seminariów Biblioteki Narodowej

Wznowienie otwartych seminariów Biblioteki Narodowej

Od 2 marca 2021 roku Biblioteka Narodowa zaprasza na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej – cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14.00 na platformie MS Teams.
Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci udziału przed każdym seminarium pod adresem: seminariabn@bn.org.pl. W odpowiedzi odeślemy link do spotkania.

2 marca 2021
dr Maria M. Przeciszewska
Między perswazją a kontrolą. Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich (1887–1903)

9 marca 2021
dr Katarzyna Wagner, Wydział Historii UW
Zniszczenia i przemieszczenia polskich dóbr kultury w okresie wojen polsko-szwedzkich

16 marca 2021
dr hab. Martyna Deszczyńska
Słowniki i leksykony specjalistyczne i biograficzne późnego oświecenia

23 marca 2021
dr Radosław Budzyński
Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku

30 marca 2021
dr Emil Kalinowski
Księgozbiór podlaskich parafii rzymskokatolickich w XVIII wieku

13 kwietnia 2021
dr Jacek Kordel
Akta Niemieckiego Zarządu Bibliotek Generalnego Gubernatorstwa w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej

20 kwietnia 2021
dr Tomasz Szwaciński
Omówienie serii wydawniczej Polonika ze zbiorów Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

27 kwietnia 2021
dr hab. Markus Eberharter
Straty i przemieszczenia polskich księgozbiorów w świetle materiałów Biura Prac Kongresowych Rządu RP w Londynie

11 maja 2021
dr Anna Horeczy, Instytut Historii PAN
O problemach związanych z rekonstrukcją zaginionych średniowiecznych bibliotek

18 maja 2021
Mateusz Melski
Archiwum Bacewiczów w zbiorach Biblioteki Narodowej

25 maja 2021
dr hab. Urszula Kosińska, Wydział Historii UW
O pożytkach z dwujęzycznych edycji źródłowych

1 czerwca 2021
dr Maria Nasiłowska
Deskryptory Biblioteki Narodowej w świetle nauki o komunikacji społecznej i mediach

8 czerwca 2021
dr Wiktor Węglewicz
Prasa obozowa jeńców i internowanych ukraińskich w Polsce w latach 1918–1924

15 czerwca 2021
Patryk Sapała
Teki Górskiego. Dyskusja po wydaniu katalogu

Harmonogram do pobrania
Regulamin
Klauzula informacyjna

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności