Barbara Czarny-Karaś (1927–2021) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Barbara Czarny-Karaś (1927–2021)

W dniu 1 maja 2021 roku w swoim domu w Bristolu w wieku 93 lat zmarła Barbara Czarny-Karaś (z domu Zybała).

W latach 1993 i 1994 Barbara i Jerzy Czarny-Karaś podarowali Bibliotece Narodowej swoją kolekcję dawnych map, gromadzoną po wojnie na emigracji. Dar ten, ofiarowany narodowi polskiemu, był prezentowany w BN w 1994 roku podczas wystawy „Z Bristolu do Warszawy”.

Kolekcja licząca ponad 500 publikacji – od XVI do XX wieku – zawiera wiele niezwykle cennych dzieł. Jej podstawę stanowią polonika kartograficzne, a w jej skład wchodzi ponad 200 map starodrucznych. Do Biblioteki Narodowej trafiły między innymi: Poloniae Wacława Grodeckiego z około 1574 roku, mapa Pomorza Eilharda Lubina z połowy XVI wieku, plan Kamieńca Podolskiego z 1684 roku (z dedykacją dla Jakuba Sobieskiego). Ponadto dary wypełniły dotychczasową lukę w zbiorach bibliotecznych dotyczącą poloników kartograficznych pochodzących z obszaru anglojęzycznego. Wśród przekazanych dzieł znalazły się mapy takich twórców i wydawców, jak: William Faden, Thomas Kitchin, Robert Morden, John Speed, Robert Sayer i wielu innych.

Państwo Barbara i Jerzy Czarny-Karaś walczyli w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafili do niewoli niemieckiej. Pobrali się po wyjściu z niewoli w Bremie 21 czerwca 1945 roku. Na wieść o aresztowaniu w Polsce matki Jerzego – Feliksy Karasiowej, zdecydowali się pozostać na emigracji. Wyjechali do Londynu, ale na stałe zamieszkali w Bristolu, który przypominał im przedwojenną Warszawę. Jerzy Czarny-Karaś zmarł w 2003 roku.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Brückner. Średniowiecze odzyskane – wystawa w Bibliotece Narodowej

czytaj więcej o Brückner. Średniowiecze odzyskane – wystawa w Bibliotece Narodowej

Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej nagrodzone w konkursie Modernizacja Roku 2022

czytaj więcej o Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej nagrodzone w konkursie Modernizacja Roku 2022