Katalogi Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego połączone z katalogami Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogi Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego połączone z katalogami Biblioteki Narodowej

Najnowocześniejszy system biblioteczny, z którego Biblioteka Narodowa korzysta od 2018 roku, został właśnie wdrożony w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współkatalogowanie jest priorytetem w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Szeroka współpraca w jej ramach możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad opracowywania zbiorów przynosi korzyści zarówno dla pracowników bibliotek, mogących efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelników, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Implementacja systemu umożliwiła stworzenie tzw. network zone, czyli strefy wspólnej dla placówek uczestniczących w projekcie, która stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania poprzez stosowanie jednolitych przepisów katalogowania przy wykorzystaniu Deskryptorów Biblioteki Narodowej, a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Biblioteki KUL wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Razem katalogi liczą 25 milionów jednostek przechowywanych w połączonych bibliotekach.

Biblioteka Narodowa jako pierwsza w Polsce wdrożyła zintegrowany system zarządzania zasobami, w którym współkatalogowanie odbywa się w bibliotekach w czasie rzeczywistym. Z tego rozwiązania korzystają m.in. biblioteki Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Oksfordzie, sieci Bibliotek Narodowych Danii i Szwajcarii wraz z wybranymi bibliotekami uniwersyteckimi tych krajów.

System biblioteczny działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach.

Połączone katalogi dostępne są na stronie katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności