Księgi sądowe jako źródło do poznania świata nowożytnych chłopów - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Księgi sądowe jako źródło do poznania świata nowożytnych chłopów

Księgi sądowe jako źródło do poznania świata nowożytnych chłopów

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 23 listopada 2021 roku, o godz. 14.00 dr Jaśmina Korczak-Siedlecka z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie wygłosi referat Księgi sądowe jako źródło do poznania świata nowożytnych chłopów.

Zdecydowana większość mieszkańców średniowiecznej i nowożytnej Europy nie umiała czytać, a tym bardziej pisać, tak więc próba dotarcia do ich świata jest dla historyków nie lada wyzwaniem. Księgi sądowe to często jedyne źródła, w których chłopi, ale też biedota miejska czy ludzie luźni, „przemawiają” swoim głosem, opowiadają o swoich doświadczeniach i przedstawiają swoją wizję świata. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę z wpływu wielu czynników na kształt zapisanych wypowiedzi – wyjątkowych okoliczności, charakteru procesu sądowego, poglądów i pochodzenia pisarza sądowego itd. Wykład oparty na doświadczeniach zdobytych podczas badań ksiąg sądowych z XVI–XVII w. z okolic Gdańska.

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci udziału w seminarium pod adresem: seminariabn@bn.org.pl. W odpowiedzi odeślemy link do spotkania, które odbędzie się na platformie MS Teams.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności