Zniesienie obostrzeń epidemicznych z wyjątkiem maseczek. Rekomendacje Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zniesienie obostrzeń epidemicznych z wyjątkiem maseczek. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Zniesienie obostrzeń epidemicznych z wyjątkiem maseczek. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 28 lutego 2022 roku) znosi większość dotychczasowych restrykcji i nie wprowadza ograniczeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek z wyjątkiem nakazu zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki przez pracowników oraz czytelników (obowiązuje do 31 marca 2022 roku).

Przypominamy, że pracownicy bibliotek powinni stosować się do zasad profilaktycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.
 
Stan epidemii nie został odwołany. Biblioteka Narodowa rekomenduje, by mimo zniesienia limitów zachować ogólne zasady bezpieczeństwa, w tym:

 • stosować środki indywidualnej ochrony (zakrywanie nosa i ust przy pomocy maseczki, dezynfekowanie rąk, prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund)
 • regularne wietrzenie pomieszczeń
 • dezynfekowanie powierzchni
 • zwrócenie się o pomoc medyczną w przypadku zauważenia objawów choroby
 • szczepienie się przeciw COVID-19.

W zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej ważne jest by podjęte środki profilaktyczne zapewniały bezpieczeństwo zarówno wszystkich pracowników biblioteki, jak i czytelników. Dyrektor lub kierownik biblioteki może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników zgodnie z jego uprawnieniami dotyczącymi kierowania instytucją lub pełnomocnictw, jeśli biblioteka nie ma osobowości prawnej. W przypadku lokalnego wzrostu liczby zakażeń lub znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej (w gminie, powiecie i województwie), rekomendowane jest powrócenie do stosowania wcześniej przyjętych zasad:

 • stosowanie przesłon ochronnych (np. z pleksi) w punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem
 • wprowadzenie udostępniania zbiorów przede wszystkim poprzez wypożyczanie do domu lub w formie bezkontaktowej
 • wprowadzenie limitów osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki, w tym w wypożyczalniach i czytelniach
 • wprowadzenie przerw technicznych na dezynfekcję i wietrzenie powierzchni
 • odwołanie wydarzeń lub organizacja ich w formie online
 • ograniczenie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego, poprzez inne komunikatory
 • wprowadzenie pracy zdalnej.

Zachęcamy również do zapoznania się z raportem Funkcjonowanie bibliotek w Polsce w czasie epidemii COVID-19. Rekomendacje, działania i pomoc Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: komunikat

Aktualności