Zmarła prof. Daria Lipińska-Nałęcz - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zmarła prof. Daria Lipińska-Nałęcz

Zmarła prof. Daria Lipińska-Nałęcz

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Darii Lipińskiej-Nałęcz, która należała do Rady Naukowej Biblioteki Narodowej w latach 2005–2017.

Daria Lipińska-Nałęcz była cenioną historyczką i archiwistką, specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, dziejów polskiej inteligencji i historii dwudziestolecia międzywojennego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i wykładowcą akademickim. W latach 1996–2006 pełniła urząd Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Pełniła również funkcje w wielu międzynarodowych i krajowych gremiach archiwalnych. W latach 1997–2007 przewodniczyła Polskiemu Komitetowi Programu UNESCO Pamięć Świata. Była również przewodniczącą europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Archiwów EURBICA. Od 2005 roku przewodniczyła Grupie zadaniowej ds. współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji, upamiętniania i badania Holokaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research). Należała do High Level Expert Group (HLEG) on Digital Libraries. Pełniła również funkcję redaktora naczelnego „Archeionu” – najstarszego czasopisma archiwalnego ukazującego się od 1926 roku.

Była odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Brückner. Średniowiecze odzyskane – wystawa w Bibliotece Narodowej

czytaj więcej o Brückner. Średniowiecze odzyskane – wystawa w Bibliotece Narodowej

Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej nagrodzone w konkursie Modernizacja Roku 2022

czytaj więcej o Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej nagrodzone w konkursie Modernizacja Roku 2022