Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w.

Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 5 kwietnia 2022 roku, o godzinie 14:00 dr Tomasz Hen-Konarski (Instytut Historii PAN) wygłosi referat Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w.

Choć katoliccy duchowni zmagali się z zagadnieniami duszpasterskimi od samego początku istnienia Kościoła, to teologia pastoralna została wyodrębniona jako osobna dyscyplina dopiero w latach siedemdziesiątych XVIII w. w Monarchii Austriackiej.

Nie była to jednak czysto akademicka innowacja mająca na celu jedynie uporządkowanie wykładu. Zaprojektowana przez Franza Stephana Rautenstraucha nowa nauka miała przygotowywać do pracy księży, którzy byliby kapłanami, ale też nauczycielami i przewodnikami ludu, Lehrer und Führer des Volkes. Obok troski o zbawienie dusz, ich zadaniem stało się teraz kształtowanie pożytecznych poddanych-obywateli ujednoliconej Monarchii.

Teologia pastoralna była pierwszą tak konsekwentną próbą transmisji oświeceniowej nauki o państwie do mas ludowych. Innowacja ta pozwala nam dostrzec kluczową rolę wyznaczoną przez rząd austriacki Kościołowi katolickiemu trzech obrządków w dziele unifikacji i ekspansji aparatu państwowego. Nowa nauka umieściła księży parafialnych na linii frontu budowy oświeceniowego wohlgeordnete Polizeistaat.

Dla duchownych galicyjskich, funkcjonujących do tej pory w republikańskiej kulturze politycznej stanowiło to duże wyzwanie, ale też stwarzało możliwości renegocjacji ich statusu społecznego, co było szczególnie atrakcyjne dla unitów/grekokatolików.

Rekrutacja została zakończona.

 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Regulamin
Harmonogram

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności