Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej

Od 1 marca 2022 roku Biblioteka Narodowa zaprasza na „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej” – cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14.00 na platformie MS Teams. Formularz rejestracji dostępny jest pod harmonogramem.

1 marca 2022
dr hab. Martyna Deszczyńska,
Ignacy Lubicz Czerwiński (1769–1834) jako czytelnik i autor

8 marca 2022
dr hab. Anna Just (Uniwersytet Warszawski)
Niemieckojęzyczne Książki rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Narodowej: proweniencja, tematyka i przeznaczenie

15 marca 2022
dr Jan Błachnio (Uniwersytet Warszawski)
Czas wolny w niewoli. Przyczynek do czytelnictwa polskich jeńców wojennych podczas I wojny światowej. Casus krakowskiego Komitetu dla dostarczania książek jeńcom wojennym

22 marca 2022
prof. dr hab. Zdzisław Gębołyś (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Rejestracja i restytucja polskich zbiorów bibliotecznych – widziana z perspektywy polskich bibliotek

 

5 kwietnia 2022
dr Tomasz Hen-Konarski (Instytut Historii PAN)
Austriacka teologia pasterska: oświeceniowa Staatswissenschaft ad usum rustici w Galicji końca XVIII w.

12 kwietnia 2022
dr Krzysztof Kossarzecki
Prace nad XI tomem „Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej”

26 kwietnia 2022
dr hab. Markus Eberharter
Literatura niemieckojęzyczna w okupowanej Warszawie 1939–1945. Praktyki czytelnicze, recepcji i wydawnicze

10 maja 2022
dr Emil Kalinowski
Szlacheckie księgozbiory na Podlasiu w II poł. XVII w. Przykład kolekcji Jana Greczewskiego

17 maja 2022
dr Maria M. Przeciszewska,
Rosyjski kanon szkolny w XIX wieku w świetle najnowszej literatury przedmiotu

24 maja 2022
dr Jacek Kordel
Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

31 maja 2022
dr Tomasz Szwaciński
Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX w. i ich losy w książnicach Imperium

7 czerwca 2022
Izabela Koryś
Omówienie książki Jirzego Trávnička „A nation of Bookworms? The Czech as Readers. Reading in Times of Civilizational Fatigue”, Praha 2021

14 czerwca 2022

dr hab. Roman Chymkowski, dr Zofia Zasacka,
Praktyki lekturowe seniorów

Rekrutacja została zakończona.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego