Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii wojskowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii wojskowej

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii wojskowej

Biblioteka Narodowa przygotowała bezpłatny film szkoleniowy: Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii wojskowej

W pierwszej części wystąpienia jest omówiona problematyka różnego typu deskryptorów, które są tworzone oraz wykorzystywane podczas katalogowania publikacji z zakresu historii wojen, a także dziejów wojska i techniki wojskowej. Poruszone jest, między innymi, zagadnienie metodyki tworzenia deskryptorów przedmiotowych dla konkretnych wojen i bitew czy rodzajów broni. W drugiej części wystąpienia  zaprezentowane są konkretne przykłady opisów rzeczowych, które zostały stworzone przy użyciu DBN dla różnego typu publikacji z zakresu historii wojskowej.

Wykład prowadzi dr Lech A. Walkiewicz z Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej.

Dr Lech A. Walkiewicz jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku Politechniki Warszawskiej. W roku 2017 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Podstawą do nadania tego stopnia była rozprawa doktorska zatytułowana Od "Tajemnic Puszkarskich" do traktatu Siemienowicza. Rozwój wiedzy artyleryjskiej w państwie polsko-litewskim od połowy XVI do połowy XVII wieku w świetle traktatów artyleryjskich i ogólnowojskowych (rozprawa została obroniona z wyróżnieniem, promotorem doktoratu był prof. dr hab. Aleksander Smoliński z UMK w Toruniu). Lech Walkiewicz jest autorem kilkunastu publikacji naukowych, a także kilkunastu wystąpień na konferencjach naukowych. Większość jego prac jest poświęcona historii wojskowej.

 

Film i prezentacja są dostępne na stronie przepisy.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności