Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu inżynierii i techniki - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu inżynierii i techniki

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu inżynierii i techniki

Biblioteka Narodowa przygotowała bezpłatny film szkoleniowy: Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu inżynierii i techniki 

W materiałach szkoleniowych omówiono zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu inżynierii i techniki. Przybliżono najważniejsze zasady doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej przy katalogowaniu książek i artykułów z zakresu inżynierii i techniki. Zwrócono również uwagę na najpowszechniejsze formy i typy publikacji z zakresu inżynierii i techniki oraz charakterystyczne dla nich elementy opisu bibliograficznego. W szkoleniu skupiono się przede wszystkim na wskazaniu zasad prawidłowego doboru deskryptorów, w taki sposób, aby opis przedmiotowy dokładnie odzwierciedlał treść katalogowanej publikacji, w tym aby poziom szczegółowości użytych deskryptorów był adekwatny do poziomu szczegółowości publikacji. Dużą uwagę zwrócono również na przesłanki wprowadzania oraz zasady redakcji nowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu inżynierii i techniki.

W ramach szkolenia omówiono kilkadziesiąt praktycznych przykładów zastosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w opisach bibliograficznych publikacji z zakresu inżynierii i techniki, które będą pomocne podczas codziennej pracy przy katalogowaniu publikacji z tego zakresu.

Wykład prowadzi dr Paweł Leleń, kierownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej

Dr Paweł Leleń jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem lub współautorem artykułów z zakresu transportu, w szczególności transportu towarów szybko psujących się opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych. W Bibliotece Narodowej zatrudniony jest od 2017 roku. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 zatrudniony był w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

 

Film i prezentacja są dostępne na stronie przepisy.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności