Stefan Żółkiewski – 25 rocznica śmierci - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Stefan Żółkiewski – 25 rocznica śmierci

Data publikacji:

Na Zjeździe Literatów Polskich w Szczecinie w styczniu 1949, na  którym przyjęto postulat realizmu socjalistycznego, wygłosił brzemienne w skutki słowa: „Chcemy, aby literatura pomagała budować socjalizm w Polsce”. Był redaktorem naczelnym „Kuźnicy” (1945-1948), „Polityki” (1957-1958) oraz „Nowej Kultury” (1958-1961). Zakładał Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i w latach 1948-1953 był jego pierwszym dyrektorem. Ponadto: minister szkolnictwa wyższego (1956-1959). Był także członkiem najwyższych władz PPR i PZPR, ale po wydarzeniach w marcu 1968 roku został usunięty ze składu Komitetu Centralnego.

W Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej przechowywany jest zbiór korespondencji profesora Żółkiewskiego z lat 1950-1984. Wśród jego korespondentów byli wybitni literaturoznawcy, filozofowie, pisarze, m.in Kazimierz Wyka, Stefania Skwarczyńska, Czesław Zgorzelski, Tadeusz Kotarbiński, Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko. Na osobną uwagę zasługuje zbiór dwudziestu trzech listów od prof. Jana Kotta z lat 1970-1984, a także listy od literaturoznawców z zagranicy, takich jak: Roman Jakobson, Julia Kristeva, Remo Facciani, Jan van der Eng, Karl Eimermacher. Ponadto: wypełniony własnoręcznie kwestionariusz ankiety „Współcześni pisarze polscy”.