Katalogowanie publikacji z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie publikacji z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 19 września 2022 roku (rozpoczęcie o godz. 10.00), jego celem jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu psychologii.

Podczas zajęć zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe, stosowanie deskryptora ujęciowego Psychologia oraz katalogowanie przedmiotowe książek i artykułów (szczególnie przykłady rekordów bibliograficznych wraz z komentarzem dotyczącym doboru deskryptorów).

Kurs adresowany jest do katalogerów oraz bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu psychologii.

Czas trwania: 10.00 – 17.00 (1 dzień)

Cena szkolenia: 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

Michał Bebrysz – koordynator katalogowania publikacji z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Joanna Zdanowicz – kataloguje publikacje z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Psychologię (specjalność: psychologia kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Krzysztof Szabunowski – kataloguje publikacje z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się głównie w psychologii rozwojowej, psychometrii oraz psychologii poznawczej.

Kontakt:

Zakład Edukacji Bibliotekarskiej

tel. (22) 608 26 31

 e-mail: szkolenia@bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności