Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży

Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży

Szkolenie odbędzie się we wtorek 20 września 2022 roku (rozpoczęcie o godz. 10.00).

W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie literatury dla niedorosłych odbiorców z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii charakterystycznych dla tej dziedziny – grup odbiorców, deskryptorów przedmiotowych oraz deskryptorów gatunku. Szkolenie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem tego typu publikacji. Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji dla dzieci i młodzieży.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

Justyna Morawska – koordynatorka katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tekstualiach” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”, autorka artykułu Nowe możliwości, nowe problemy. Katalogowanie literatury dla dzieci przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Recenzuje także publikacje dla dzieci i młodzieży na łamach czasopisma „Nowe Książki”.

dr Grażyna Lewandowicz-Nosal – kataloguje publikacje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Członek kolegium redakcyjnego czasopism „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”, „Poradnik Bibliotekarza”. Juror ogólnopolskiej nagrody literackiej im. K. Makuszyńskiego, wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji fachowych na temat bibliotek publicznych dla dzieci, literatury dziecięcej, tłumacz Wytycznych IFLA dla bibliotek dla dzieci.

Iwona Laskowska – kataloguje publikacje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007–2016 członek zespołu redagującego Przewodnik Bibliograficzny (obecnie Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej).

Czas trwania: 10.00 – 17.00 (1 dzień)

Cena szkolenia: 250 zł netto + 23% VAT 

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kontakt:

Zakład Edukacji Bibliotekarskiej

tel. (22) 608 26 31

e-mail: szkolenia@bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności