Szkolenia związane z programem Kultura cyfrowa - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Szkolenia związane z programem Kultura cyfrowa

Szkolenia dla beneficjentów programu Kultura cyfrowa

Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej informuje o odbywających się w dniach 29 i 30 listopada jednodniowych warsztatach prowadzonych przez pracowników Biblioteki Narodowej dla instytucji zainteresowanych udziałem w programie Kultura Cyfrowa.  Zajęcia odbędą się stacjonarnie w siedzibie BN w Warszawie, jednocześnie będą transmitowane online pod adresem https://www.youtube.com/@BibliotekaNarodowaOfficial i zostaną zarejestrowane. Planowany czas szkoleń 10:00–17:00 z przerwą. 

Wprowadzenie:

Celem programu Kultura Cyfrowa jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. 

W przypadku prowadzenia prac digitalizacyjnych instytucje – beneficjenci programu – są zobowiązane do przekazywania egzemplarza kopii wzorcowej obiektów zdigitalizowanych w ramach zadania wraz z metadanymi lub samych metadanych w przypadku niewytwarzania cyfrowego obiektu, w sposób określony przez Centrum Kompetencji. 

Centrum Kompetencji BN oferuje możliwość udziału w dwóch jednodniowych szkoleniach poświęconych zagadnieniom związanym z prowadzeniem digitalizacji. Celem nadrzędnym jest przekazanie wiedzy pozwalającej na łatwiejsze spełnienie wymagań, a jednocześnie chcemy przedstawić zakres wymagań instytucjom, które planują udział w programie w przyszłości.  

Tematyka: 

  • cele digitalizacji, projekty w ramach programu  „Kultura Cyfrowa”, 
  • działania konserwatorskie: profilaktyka i ocena stanu zachowania obiektów mających podlegać digitalizacji, 
  • prawo autorskie w digitalizacji, ocena możliwości udostępniania obiektów pod względem prawnym, 
  • wybór obiektów, działania wstępne, sprawdzanie istnienia dubletów, 
  • opis obiektów fizycznych a metadane obiektów cyfrowych: wymagane i minimalne zestawy danych, standardy metadanych, 
  • techniczne aspekty digitalizacji (konwersji analogowo-cyfrowej): sprzęt, zalecenia i kontrola jakości w projektach digitalizacyjnych, 
  • archiwizacja i udostępnianie obiektów cyfrowych: formaty plików, kopie archiwalne, prezentacyjne, 
  • dostępność i wyszukiwalność zbiorów w bibliotekach cyfrowych, 
  • rozliczanie projektów. 

Zapisy: 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc stacjonarnych, konieczne jest zgłoszenie chęci udziału poprzez przesłanie na adres centrum.kompetencji@bn.org.pl wiadomości e-mail zawierającej imię, nazwisko, wybraną datę szkolenia, miejsce pracy. Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej osoby z instytucji. Otrzymanie maila zwrotnego oznacza, że Państwa zgłoszenie zostało przyjęte.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia związanego z programem Kultura cyfrowa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: szkolenia

Aktualności

Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

czytaj więcej o Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

Proces digitalizacji – metody i narzędzia

czytaj więcej o Proces digitalizacji – metody i narzędzia

Czytelnie Biblioteki Narodowej 19 grudnia będą nieczynne

czytaj więcej o Czytelnie Biblioteki Narodowej 19 grudnia będą nieczynne