Ada Lewandowska kierownikiem Zakładu Zbiorów Cyfrowych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Ada Lewandowska kierownikiem Zakładu Zbiorów Cyfrowych

Ada lewandowska ZZC
DYREKTOR BIBLIOTEKI NARODOWEJ, DR TOMASZ MAKOWSKI, ADA LEWANDOWSKA, KIEROWNIK ZAKŁADU ZBIORÓW CYFROWYCH

Z dniem 1 grudnia 2022 stanowisko kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych obejmie Ada Lewandowska.

Ada Lewandowska jest absolwentką Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podyplomowego Studium Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W Bibliotece Narodowej pracuje od 2017 r. i od początku związana jest z Zakładem Zbiorów Cyfrowych.  W latach 2017–2020 była członkinią biura projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” a od 2020 r. bierze udział w pracach nad realizacją projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”, pełniąc funkcje asystentki Kierownika Projektu, Koordynatora Udostępniania oraz Kierownika Zespołu Zadania 1.

Od maja 2022 r. kieruje pracami w projekcie „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”, najpierw jako pełniąca obowiązki Kierownika, a od września 2022 r. jako Kierownik Projektu.

OD LEWEJ: DR TOMASZ MAKOWSKI DYREKTOR BN, ADA LEWANDOWSKA KIEROWNIK ZAKŁADU ZBIORÓW CYFROWYCH, DOMINIK CIESZKOWSKI ZASTĘPCA DYREKTORA BN

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu