Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2022 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2022

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2022”.

W okresie sprawozdawczym Rada zajmowała się przede wszystkim rozpatrywaniem wniosków o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Wydano opinie w sprawie 42 projektów zmian w strukturach organizacyjnych instytucji kultury.

Ponadto KRB dyskutowała o sytuacji bibliotek na Ukrainie i postępach w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Zachęcamy do lektury całego sprawozdania KRB

Więcej o Krajowej Radzie Bibliotecznej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności