Oferta szkoleniowa BN na rok 2023 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Oferta szkoleniowa BN na rok 2023

Oferta szkoleniowa Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa oferuje wszystkim zainteresowanym szeroką ofertę szkoleniową, której celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek, instytucji kultury oraz osób zainteresowanych bibliotekarstwem.

Zakres i tematyka proponowanych szkoleń wynikają zarówno z naszej inicjatywy, jak i są odpowiedzią na głosy środowiska bibliotekarskiego, z którym pozostajemy w ścisłym kontakcie. Wszelkie sugestie są dla nas bardzo ważne i zawsze uwzględniane przy aktualizacji oferty szkoleniowej.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Terminy szkoleń: 

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 24–25 października (limit miejsc został wyczerpany)

Wyrażanie formy, rodzaju i gatunku z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 26 października

Katalogowanie publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 27 października

Katalogowanie publikacji z zakresu architektury i sztuk plastycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 7 listopada

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 8 listopada

Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauk o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 9 listopada

Katalogowanie publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 14 listopada

Katalogowanie publikacji z zakresu medycyny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 17 listopada

Katalogowanie publikacji z zakresu muzyki, filmu i teatru z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 •  21 listopada

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 22–23 listopada

Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 27 listopada

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 28–29 listopada

Katalogowanie publikacji z zakresu ekonomii i zarządzania z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 30 listopada

Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 4 grudnia

Katalogowanie publikacji z zakresu kulinariów oraz poradników z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 •  5 grudnia

Katalogowanie literatury faktu, esejów i publicystyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych

 • 11 grudnia

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową.

 

Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach, zarówno bezpłatnych jak i płatnych podaj swój adres e-mail i kliknij „WYŚLIJ”.

Klauzula informacyjna – newsletter

Newsletter
UDOSTĘPNIJ:
TAGI: szkolenia

Aktualności