Ewa Potrzebnicka odznaczona Odznaką Honorową Zasłużona dla Warszawy - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Ewa Potrzebnicka odznaczona Odznaką Honorową Zasłużona dla Warszawy

Ewa Potrzebnicka odznaczona Odznaką Honorową Zasłużona dla Warszawy

Ewa Potrzebnicka, pełniąca funkcję Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, odebrała z rąk Stołecznego Konserwatora Zabytków Michała Krasuckiego Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy. Uroczystość odbyła się 21 kwietnia 2023 roku w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Warszawskiego, podczas ostatniego dnia XXVII Spotkań Konserwatorskich „Sztuka Konserwacji”. Nagrodzono jej działalność związaną z ochroną i konserwacją zabytków w rzadko wyróżnianej kategorii – kategorii zbiorów bibliotecznych. Narodowy zasób biblioteczny w Bibliotece Narodowej tworzy 5 milionów egzemplarzy stanowiących zbiór szczególnie chronionych obiektów w celu wieczystego zachowania ich dla przyszłych pokoleń jako świadectw piśmiennictwa narodowego.

Ewa Potrzebnicka jest absolwentką kierunku Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę w Bibliotece Narodowej w Warszawie rozpoczęła w marcu 1987 roku w Pracowni Konserwacji Książki. Od 1990 roku, jako kierownik Sekcji Dokumentacji Konserwatorskiej, organizowała system prowadzenia dokumentacji konserwatorskiej według wytycznych Ośrodka Dokumentacji Zabytków.

W latach 1989–1990 pracowała również w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, gdzie uczyła prowadzenia dokumentacji konserwatorskiej.

Od września 2002 roku pełniła funkcję Kierownika Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych. W tym samym roku stworzyła, a następnie przez 20 lat prowadziła, działający w BN, Punkt Informacyjny Błękitnej Tarczy w Warszawie, który popularyzował wiedzę z zakresu profilaktyki konserwatorskiej, zabezpieczania zbiorów na wypadek katastrof i zajmował  się udzielaniem porad oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych głównie placówkom bibliotecznym  z terenu Warszawy i Mazowsza.

W 2004 roku w Dziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN rozpoczęła tworzenie struktury organizacyjnej oraz podstaw działania dla nowego procesu konserwacji zbiorów pochodzących z XIX i XX wieku, wyprodukowanych na tzw. kwaśnym papierze. Odkwaszanie jest jedyną metodą konserwacji hamującą naturalny i stale odbywający się w zbiorach proces degradacji papieru maszynowego produkowanego ze ścierem drzewnym.  Nowatorstwo wprowadzonej metody polega na zastosowaniu odkwaszania w skali masowej, przeprowadzanego w nowoczesnych urządzeniach i instalacjach sterowanych komputerowo. W 2006 roku udostępniono w BN usługę odkwaszania, z której stale korzysta wiele, nie tylko warszawskich, instytucji.  

W maju 2006 roku Ewa Potrzebnicka została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej ds. ochrony i udostępniania zbiorów. Już w 2004 roku uruchomiła digitalizację zbiorów bibliotecznych, która zapoczątkowała tworzenie zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej. W tym samym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył jej funkcję Pełnomocnika Ministra do spraw Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2000–2008 pod nazwą „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”.

Ważnym zadaniem w działaniach konserwatorskich Ewy Potrzebnickiej w 2009 roku było nadzorowanie wykonania specyfikacji, ekspertyz konserwatorskich, konserwacji, digitalizacji, zabezpieczenia i zwrotu zabytków, będących własnością warszawskiego Archiwum Klasztoru Sióstr Wizytek. Zabiegom pełnej konserwacji poddano wtedy 66  cennych, unikatowych obiektów, a konserwacji zachowawczej – 18 obiektów. Wyniki realizacji tego projektu zaprezentowano na efektownie zaaranżowanej wystawie w Pałacu Rzeczypospolitej.

W okresie od 2009 do 2013 roku Ewa Potrzebnicka pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Aktualnie jest członkiem SBP Okręgu Warszawskiego i delegatem na zjazd oddziałów SBP. Była też konsultantem Krajowej Rady Bibliotecznej.  Od 2012 roku, obecnie już czwartą kadencję, jest Członkiem Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2008 roku pełni funkcję przewodniczącej komitetu redakcyjnego „Notesu Konserwatorskiego” – jedynego w Polsce pisma w całości poświęconego problematyce ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych, wydawanego przez Bibliotekę Narodową od 1998 roku. W listopadzie 2015 roku objęła stanowisko Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, nadal nadzorując pracę Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych i Zakładu Magazynów Bibliotecznych. Po przejściu na emeryturę, od 2019 roku pozostaje na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Jest autorką wielu artykułów, referatów i prezentacji na temat ochrony i konserwacji materiałów bibliotecznych, a także organizatorką cyklicznych konferencji poświęconych ochronie zbiorów bibliotecznych, m.in. podczas „Targów Dziedzictwo”, z okazji Dnia Ochrony Zabytków, w ramach Spotkań Konserwatorskich „Sztuka Konserwacji.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: nagrody

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego