Zmarła prof. dr hab. Anna Sitarska (1938–2023) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zmarła prof. dr hab. Anna Sitarska (1938–2023)

Zmarła prof. dr hab. Anna Sitarska (1938-2023)

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Anna Sitarskiej.

Prof. dr hab. Anna Sitarska była jedną z osób najbardziej zasłużonych dla środowiska bibliotekarskiego w Polsce, niezwykle cenionym wykładowcą i wychowawcą kilku pokoleń bibliotekarzy, promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, a także recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Była absolwentką Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła także pracę doktorską, a habilitację uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim w 1990 roku (rozprawa pt. Systemowe badania bibliotek: studium metodologiczne).  Była czołowym polskim specjalistą w zakresie metod systemowej analizy, opisu oraz projektowania informatyzacji bibliotecznych i bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Brała udział w projektowaniu pierwszych zastosowań komputerowych w bibliotekach polskich, w tym w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie oraz na Zamku Królewskim w Warszawie. Była emerytowanym pracownikiem naukowym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na początku lat 70. XX w. była autorką nowatorskiego projektu automatyzacji Biblioteki Narodowej – niestety, nie został on wówczas wdrożony. Była autorką i współautorką wielu cenionych prac, publikacji naukowych i artykułów ważnych dla polskiej bibliologii, bibliografii i bibliotekoznawstwa m.in.  Z warsztatu bibliografa, Problematyka bibliografii regionalnej wobec zmian i potrzeb środowiska informacyjnego, Kraków 2004,  Przestrzeń informacyjna małego miasta (na przykładzie Supraśla), Supraśl 2004, Bibliografia regionalna w przestrzeni informacyjnej biblioteki akademickiej, Białystok 2005, Konteksty prawa swobodnego dostępu do informacji obywatelskiej, Warszawa 2005.

Na wniosek dyrektora BN w 2013 roku została odznaczona na Zamku Królewskim Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego