Bartłomiej Czarski doktorem habilitowanym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Bartłomiej Czarski doktorem habilitowanym

cover szkolenia

8 maja, w Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo UW podjęła uchwałę o przyznaniu dr. Bartłomiejowi Czarskiemu stopnia doktora habilitowanego. 

Decyzję podjęto w wyniku oceny osiągnięcia naukowego: Emblematy Andrei Alciata: tekst oraz jego literackie i numizmatyczne źródła, a także całego dorobku naukowego. Na wspomniane osiągnięcie składają się dwie publikacje: edycja krytyczna łacińskiego tekstu Emblematów wraz z polskim przekładem i komentarzem oraz monograficzny artykuł Coins of Alciato. Remarks on the Reception of Classical Numismatic Iconography in the 16th-Century Emblem Books, opublikowany na łamach wydawanych przez Bibliotekę Narodową „Polish Libraries”.

Bartłomiej Czarski jest magistrem filologii klasycznej i filologii polskiej. W roku 2011 obronił doktorat z literaturoznawstwa pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Milewskiej-Waźbińskiej. Interesuje się przede wszystkim literaturą nowołacińską i recepcją antyku w czasach nowożytnych. Bada też związki różnych form literackich z komponentem wizualnym oraz historię literatury w powiązaniu z historią książki. Obecnie swoją uwagę kieruje przede wszystkim ku różnym formom komunikacji XV- i XVI-wiecznych wydawców ze środowiskiem czytelniczym. Opublikował 4 monografie i 35 artykułów naukowych.

Z Biblioteką Narodową związany jest od roku 2010: w latach 2010­­­–2017 był młodszym bibliotekarzem, adiunktem i p.o. kierownika w Zakładzie Starych Druków. W latach 2017–2019 pełnił funkcję kierownika tego zakładu. Obecnie na stanowisku kustosza.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego