Biblioteka Narodowa i Politechnika Gdańska podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa i Politechnika Gdańska podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

Bibliteka logo

19 września 2023 roku Biblioteka Narodowa i Politechnika Gdańska podpisały umowę o współpracy. Dzięki podpisanej umowie obie biblioteki będą pracowały we wspólnym środowisku katalogowym.

Implementacja systemu Alma i współpraca bibliotek w tzw. network zone stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej), a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca Połączone Katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obecnie to 37 milionów jednostek przechowywanych w połączonych bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników internetu.

Księgozbiór Biblioteki Politechniki Gdańskiej liczy ponad 500 tys. woluminów książek, czasopism, zbiorów specjalnych. Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę PG jest zgodny z profilem prowadzonych badań oraz kierunkami kształcenia na Uczelni. Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu:

  • nauk inżynieryjno-technicznych,
  • nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • nauk społecznych,
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • nauk rolniczych,
  • nauk humanistycznych,
  • dziedziny sztuki.

Szczególnie cenny zasób stanowi zbiór starodruków wydanych między XVI a XVIII wiekiem, reprezentujący szeroki wachlarz dziedzin nauki od matematyki i fizyki przez astronomię, geologię, po dzieła z zakresu nawigacji i elektryczności. Księgozbiór ten, stanowiący dziedzictwo naukowe Pomorza, niegdyś był częścią biblioteki Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego (Naturforschende Gesellschaft in Danzig) oraz znajdował się w przedwojennych gdańskich książnicach: Gdańskim Gimnazjum Akademickim (Königliche Gymnasium zu Danzig), Wyższej Szkole Technicznej (Königliche Technische Hochschule Danzig).

Biblioteka Narodowa przeprowadzi dla pracowników Biblioteki Politechniki Gdańskiej szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, deduplikację rekordów oraz będzie współuczestniczyć w procesie wdrożenia nowego systemu.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności