Dr Maciej Szablewski kierownikiem Zakładu Udostępniania Zbiorów - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dr Maciej Szablewski kierownikiem Zakładu Udostępniania Zbiorów

Dr Maciej Szablewski kierownikiem Zakładu Udostępniania Zbiorów
Dr Tomasz Makowski, dyrektor BN i dr MAciej Szablewski, Kierownik Zakładu Udostępniania Zbiorów

W wyniku pozytywnej rekomendacji Komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko kierownika Zakładu Udostępniania Zbiorów nowym kierownikiem Zakładu Udostępniania Zbiorów został dr Maciej Szablewski, obecny kierownik Pracowni Informacji Naukowej Zakładu Udostępniania Zbiorów.

Dr Maciej Szablewski jest związany z Biblioteką Narodową od 2007 r. Do 2013 r. pracował w Zakładzie Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona”. W latach 2013-2015 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, a następnie w Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa. W latach 2015-2023 kierował Zakładem Zbiorów Bibliologicznych, w którym m.in. odpowiadał za opracowanie koncepcji księgozbioru podręcznego Czytelni Załuskich. W 2023 r. został kierownikiem Pracowni Informacji Naukowej Zakładu Udostępniania Zbiorów.

W latach 2017-2023 r. dr Szablewski był wiceprzewodniczącym, a następnie od 2018 r. przewodniczącym Komisji Opieki nad Skarbcem oraz w latach 2022-2023 przewodniczącym Komisji ds. Zakupów i Darów.

Ponadto dr Szablewski od 2013 r. we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych koordynował projekt Krajowych Ram Kwalifikacji Zawodowych dla zawodów bibliotekarskich. Od stycznia 2019 r. był członkiem zespołu roboczego ds. kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliologii przy Krajowej Radzie Bibliotecznej, a od 2023 r. uczestniczy w pracach zespołu roboczego ds. oczekiwań środowiska bibliotekarskiego wobec absolwentów studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przy Krajowej Radzie Bibliotecznej.

Dorobek naukowy dr Szablewskiego obejmuje monografię Dzieje mikrofilmowania przez Bibliotekę Narodową oraz jedenaście publikacji. Dr Szablewski jest również współredaktorem czterech roczników Polskiej Bibliografii Bibliologicznej. Opracował także Sprawozdania Biblioteki Narodowej za 2021 r. i 2022 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 prowadził ćwiczenia Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych na kierunku bibliotekarstwo na Wydziale Nauk Historycznych UKSW.

od lewej: Julia Konopka-Żołnierczuk, zastępczyni dyrektora BN, dr Maciej Szablewski, kierownik Zakładu Udostępniania Zbiorów, dr Tomasz Makowski dyrektor BN

 

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: wydarzenie

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego