Kolejnych 21 bibliotek z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Kolejnych 21 bibliotek z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Kolejnych 21 bibliotek z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Kolejnych 21 bibliotek dołączyło w tym roku do grona bibliotek współkatalogujących wraz z Biblioteką Narodową. Stało się to możliwe dzięki wdrożeniu w nich najnowocześniejszego systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, pokrywa wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. Wdrożenie w 21 bibliotekach przeprowadzone zostało dzięki ścisłej współpracy Biblioteki Narodowej z zespołami z przyłączanych książnic. Wśród tych placówek znalazło się dziewięć dużych bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz dwanaście bibliotek publicznych z województwa lubelskiego. To m.in.:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
  • Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
  • Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  • Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
  • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
  • Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

Pełna lista wdrożeń w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest dostępna tutaj.

Biblioteka Narodowa przeprowadziła dla pracowników wszystkich tych bibliotek kompleksowe szkolenia z obsługi systemu Alma. Przygotowano w tym celu materiały szkoleniowe z zakresu katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN oraz Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Niezwykle przydatną pomocą w trakcie wdrożenia stały się codzienne konsultacje prowadzone przez pracowników Biblioteki Narodowej, której specjaliści zapewnili m.in. bieżące wsparcie i konfigurację systemu zgodnie z potrzebami danej jednostki. Warto zaznaczyć, że każda z przyłączanych bibliotek sama zdecydowała o stopniu wykorzystania u siebie poszczególnych funkcjonalności systemu.

System działa w modelu chmurowym, pozostając dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu. Obsługuje ogół procesów realizowanych w każdej bibliotece – bez względu na jej typ, wielkość zbiorów i liczbę czytelników. Pozwala również na stabilną pracę zdalną poza siedzibą biblioteki.

Największą zaletą integracji bibliotek w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek jest możliwość współkatalogowania w czasie rzeczywistym w jednym systemie informatycznym – wpływa to bezpośrednio na minimalizację kosztów ponoszonych przez biblioteki. Wzrost liczby bibliotek z dostępem do katalogu on-line wpłynął na zwiększenie dostępności zbiorów dla czytelników. Zintegrowane placówki poprzez własne katalogi online dołączyły do połączonych katalogów, które obecnie obejmują już 43 mln jednostek zbiorów (liczbę tę codziennie powiększają kolejne nowości wydawnicze). Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl/.

Implementacja systemu w 21 bibliotek w tym roku była możliwa dzięki systemowi wdrożonemu i wykorzystywanemu z powodzeniem przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Jagiellońską (drugą co do wielkości książnicę w Polsce i zarazem największą bibliotekę akademicką), dwie biblioteki wojewódzkie – Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie oraz biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2022 roku system wdrożono w 109 bibliotekach. Z tych samych narzędzi korzystają najlepsze biblioteki na świecie, w tym Uniwersytetu Harvarda i Oksfordzkiego, a także sieci Bibliotek Narodowych Danii i Szwajcarii wraz z wybranymi bibliotekami uniwersyteckimi tych krajów.

Trwają już również prace nad przewidzianym na najbliższe lata podłączeniem do systemu kolejnych dużych bibliotek, w tym: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, AGH w Krakowie, Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi i Biblioteki Raczyńskich.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury