Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstała 1 września 1999 r. z połączenia Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej (zał. w 1951 r.) i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (zał. w 1974 r.). Biblioteka Uniwersytecka stała się największą biblioteką naukową północno-wschodniego regionu Polski, zbiory w chwili połączenia liczyły razem 797.510 wol./jedn. Wszyscy pracownicy i studenci UWM mają także prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" przy ul. Kardynała Hozjusza 15, gdzie mieści się Wydział Teologii Uniwersytetu.

W październiku 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach Biblioteki (o ogólnej powierzchni 19 423 m2), zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II. Nowy budynek Biblioteki pozwolił na scalenie rozproszonych zbiorów i podniesienie jakości oferowanych usług. Biblioteka wyposażona została w sprzęt do digitalizacji zbiorów, fumigacyjną komorę próżniową (do dezynfekcji zbiorów bibliotecznych i akt archiwalnych) oraz system elektronicznego zabezpieczenia zbiorów.

Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny, dzięki czemu ze zbiorów może korzystać nie tylko społeczność akademicka, ale również czytelnicy z całego regionu. W Bibliotece znajdują się publikacje z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznych takich jak: nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne, prawne, ekonomiczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, weterynaryjne, matematyczne, informatyczne oraz techniczne, a także sztuki plastyczne i muzyczne. Szczególny nacisk położony jest na kompletowanie publikacji dotyczących szeroko pojętej problematyki związanej z regionem Warmii i Mazur oraz Prus. Biblioteka Uniwersytecka UWM oferuje szeroki zakres zbiorów: książki (krajowe i zagraniczne), czasopisma (krajowe i zagraniczne), publikacje informacyjne w formie tradycyjnej i elektronicznej, zbiory specjalne (rękopisy, starodruki, atlasy, mapy, albumy, normy, patenty, katalogi, mikrofilmy, płyty, taśmy magnetofonowe, kasety video, dyskietki, druki ulotne, prace doktorskie).  Aktualnie współpracuje z 38 wydawnictwami i dostawcami naukowych baz danych, dzięki czemu zapewnia dostęp do 89 kolekcji specjalistycznych i uniwersalnych. Nowoczesny system zarządzania zasobami bibliotecznymi Alma pozwala na sprawne zarządzanie zarówno zasobami tradycyjnymi, jak i elektronicznymi.

Biblioteka Uniwersytecka UWM posiada unikatową kolekcję zbiorów specjalnych, w tym starych druków. W zbiorach Biblioteki UWM znajduje się 149 druków pochodzących z XVI, XVII, XVIII i początku XIX wieku. Kolekcję tych niezwykłych obiektów tworzą egzemplarze zakupione na aukcjach książek, w antykwariatach lub otrzymane w darze. Tematyka zbioru jest bardzo szeroka i uwzględnia prawie wszystkie ówczesne dziedziny wiedzy.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego