Dolnośląska Biblioteka Publiczna z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dolnośląska Biblioteka Publiczna z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Dolnośląska Biblioteka Publiczna z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

W zakresie działalności Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu znajduje się udostępnianie zbiorów stacjonarnych i elektronicznych, prowadzenie szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych oraz opieki metodycznej i szkoleń dla dolnośląskich bibliotekarzy. Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 220 tys. książek, 1400 tytułów czasopism, kilkadziesiąt tysięcy różnego typu zbiorów specjalnych, w tym kolekcję cennych druków ulotnych. Dysponujemy unikatowymi na Dolnym Śląsku zbiorami muzycznymi na płytach analogowych i DC, filmami i książkami mówionymi.

Do Połączonych Katalogów trafia także bibliografia regionalna „REGION” – owoc 27 lat pracy kilkudziesięciu bibliotek regionu zawierający informacje bibliograficzne o 490 tys. artykułów z ponad 5 tys. czasopism lokalnych.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności