Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego jest największą biblioteką naukową w regionie. Jej liczące ponad milion egzemplarzy książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych zbiory mają charakter uniwersalny. Biblioteka świadczy usługi informacyjno-biblioteczne przede wszystkim dla społeczności akademickiej i ogółu mieszkańców województwa opolskiego. Wspiera działalność dydaktyczną, edukacyjną i badawczą uczelni, zapewniając profesjonalną obsługę informacyjną oraz dostęp do specjalistycznych baz naukowych polskich i zagranicznych. W zasobach Biblioteki UO znajdują się ponadto interesujące kolekcje zbiorów (starodruków, wydawnictw z XIX w., silesianów). Od 1999 r. książnica Uniwersytetu Opolskiego może poszczycić się posiadaniem unikatowej kolekcji Archiwum RODŁA – Zbiór Archiwalny Związku Polaków w Niemczech, ofiarowanej przez spadkobierców Edmunda Osmańczyka i jego asystentkę Helenę Lehr. Kolekcja zdeponowana w Bibliotece UO zawiera bogatą dokumentację działalności Związku.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego