Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu gromadzi i udostępnia zbiory, organizuje liczne wydarzenia kulturalne, naukowe oraz zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. W ramach struktury instytucji działają kluby zainteresowań, dyskusyjne kluby książki, prowadzone są warsztaty z zakresu promocji czytelnictwa oraz edukacji ekologicznej. Oferowany księgozbiór obejmuje w większości literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, ale także literaturę popularnonaukową i literaturę obcojęzyczną – zarówno beletrystykę, jak i podręczniki do nauki języków obcych oraz do nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Zbiory Biblioteki liczą ponad 120 tysięcy pozycji, wśród których istotna jest kolekcja dotycząca regionu Dolnego Śląska. Dużą wartość ma również bogata oferta książek i czasopism o tematyce kresowej: książek historycznych, powieści, wspomnień, biografii, przewodników, albumów fotograficznych. Jest to dział stworzony i współtworzony dzięki inicjatywie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Koło Korespondentów z siedzibą w Bolesławcu. Ponadto placówka gromadzi zbiory multimedialne: audiobooki, filmy, muzyka. Biblioteka zapewnia dostęp do szerokiej oferty zasobów elektronicznych. Zainteresowanym udostępniane są urządzenia do odsłuchu audiobooków Czytaki – dla osób niewidzących, czytniki książek elektronicznych oraz gry planszowe.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w MBP – Centrum Wiedzy w Bolesławcu) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności