Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Zbiory biblioteki głogowskiej liczą ponad 107 tys. jednostek z różnych dziedzin wiedzy oraz literatury pięknej całego świata. W ich skład wchodzą również publikacje dotyczące regionu Głogowa i okolic. Oprócz publikacji popularnonaukowych i beletrystycznych gromadzone są zbiory audiowizualne i muzyczne oraz komiksy dla dzieci i dorosłych. Biblioteka głogowska uczestnik projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019” (którego celem było wspieranie osób z niepełnosprawnością wzrokową w dostępie do dóbr kultury), udostępnienia także szeroką ofertę cyfrowej książki mówionej. W ofercie instytucji znajduje się także dostęp do zbiorów elektronicznych.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w MBP w Głogowie) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności