Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

logo Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, zwana Biblioteką na Koszykowej, wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Biblioteka na Koszykowej dysponuje jednym z największych księgozbiorów o charakterze uniwersalnym w Polsce. Liczy on około 1,5 mln woluminów i obejmuje zarówno publikacje polskie pozyskiwane od 1917 r. jako egzemplarz obowiązkowy, sukcesywnie rozwijane zbiory współczesne – głównie o charakterze naukowym, jak i zbiory obcojęzyczne. W Bibliotece gromadzone są ponadto zbiory kartograficzne, zbiory książki mówionej oraz czasopisma polskie i zagraniczne.

Biblioteka na Koszykowej dysponuje jedną z największych kolekcji varsavianów i mazovianów, gromadząc publikacje wydane po 1800 roku: książki, czasopisma, mapy, druki ulotne. Na szczególną uwagę zasługują wyjątkowe egzemplarze publikacji pozyskiwanych głównie drogą darów i zakupu antykwarycznego. Wyróżniają się one znakami proweniencji, bądź wpisami czy dedykacjami, bądź rzadkością występowania w zbiorach innych bibliotek, np. Rysunki Taboru Kolejowego Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej (1878), jak dotąd, jedyny egzemplarz ujawniony w zbiorach polskich bibliotek. Do szczególnie cennych zbiorów należą też niepowtarzalne tzw. „sztuczne albumy”, jak np. album fotograficznych imiennych portretów zatytułowany „Kółko dramatyczne w Skolimowie w dniu. ślubu swojej koleżanki d. 10.08.1918 roku”. Szczególną część kolekcji varsavianistycznych tworzą druki i rękopisy przekazane przez Władysława Bartoszewskiego. Stanowią zbiór dokumentów tematycznie związanych głównie z Powstaniem Warszawskim i pamięcią o nim.

Do regionaliów Biblioteki na Koszykowej należy też zbiór bieżącej prasy lokalnej i środowiskowej Warszawy i Mazowsza, gromadzonej od 1992 r. Większość zbiorów, uzupełnionych o kolekcje m.in. innych bibliotek publicznych województwa mazowieckiego, muzeów, urzędów, regionalnych towarzystw i ośrodków kultury z Warszawy i Mazowsza, dostępna jest w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej tworzonej przez Bibliotekę na Koszykowej.

Do najcenniejszych zbiorów Biblioteki na Koszykowej zaliczyć trzeba także polskie książki dla dzieci wydawane od 1801 r. do czasów najnowszych, polskie czasopisma dla dzieci, wybrane książki i czasopisma obcojęzyczne, w tym polonica, oraz bogatą literaturę fachową polską i obcą dotyczącą literatury dla dzieci i młodzieży, gromadzoną w Muzeum Książki Dziecięcej.

Szczególne znaczenie w działalności Biblioteki na Koszykowej odgrywa gromadzenie rękopisów (4 tys.) oraz starodruków (ok. 15 tys.), wśród nich druków z księgozbiorów Zygmunta II Augusta i Stanisława Augusta oraz z Biblioteki Załuskich. Największą część zbioru stanowią rękopisy z XIX wieku — m.in. autografy Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza czy spuścizna Bolesława Prusa.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece na Koszykowej) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego