Leszek Kołakowski - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski

23 października 88. rocznica urodzin Leszka Kołakowskiego, wybitnego filozofa i historyka filozofii, który zmarł 17 lipca 2009 r. w Oksfordzie. A już dziś, 21 października, mija sześćdziesiąt lat od ukazania się jego pierwszej książki, zatytułowanej Szkice o filozofii katolickiej. W tym roku upływa także pięćdziesiąt lat od wydania Rozmów z diabłem.

Kołakowski urodził się Radomiu w rodzinie działacza społecznego Jerzego Juliana Kołakowskiego, podczas II wojny światowej aresztowanego przez gestapo i zamordowanego na Pawiaku. Po wojnie studiował na Uniwersytecie Łódzkim, następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie w roku 1953 objął katedrę historii filozofii nowożytnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1957 r. został redaktorem naczelnym „Studiów Filozoficznych”. Był współtwórcą warszawskiej szkoły historyków idei. W roku 1965 – razem z Tadeuszem Kotarbińskim i Marią Ossowską – wziął w obronę Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego po opublikowaniu przez nich Listu otwartego do Partii. Jesienią 1966 r. wyrzucono go z PZPR, zaś za opowiedzenie się w Marcu 1968 r. po stronie studentów, zabroniono my wygłaszania wykładów i zmuszono do wyjazdu za granicę. W tym czasie był autorem takich książek, jak: Wykłady o filozofii średniowiecznej, Światopogląd i życie codzienne, Jednostka i nieskończoność.
Przez Paryż dojechał do Montrealu, gdzie wykładał na McGill University, a następnie na uniwersytecie Berkeley w Kalifornii. Potem wrócił do Europy. W roku 1972 związał się na stałe z uniwersytecie w Oksfordzie, na którym wykładał do roku 1991. W latach 1968–1976 pracował nad trzytomowym dziełem Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, które w latach 1976–1978 ukazało się nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu. Znawcy przedmiotu w dziele tym widzą opus magnum Kołakowskiego.

Jest on również autorem wielu cenionych książek o Pascalu, Spinozie, Husserlu, Bergsonie, ponadto książek eseistycznych, jak Obecność mitu czy Moje słuszne poglądy na wszystko, wreszcie książek o nie tylko filozoficznym, ale również literackim charakterze, do których należą: 13 bajek z królestwa Lailonii, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wśród znajomych. O różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali. Wiele jego dzieł powstało w języku angielskim, m.in. Religion. If there is no God... oraz Metaphysical Horror.

Co ciekawe, interesował się żywo poezją. W roku 2003 nakładem Znaku opublikował osobistą antologię 128 bardzo ładnych wierszy stworzonych przez sześćdziesięcioro ośmioro poetek i poetów polskich, w której pomieścił – ale wcale nie chronologicznie, lecz według własnego tematycznego klucza – swoje ulubione wiersze poczynając od Jana Kochanowskiego kończąc na Tadeuszu Różewiczu.

Latem 2010 r. zgodnie z jego wolą, wdowa po nim – Tamara Kołakowska – przekazała w darze pełną spuściznę filozofa Bibliotece Narodowej. Nakładem Biblioteki Narodowej ukazał sie właśnie opracowany przez Malinę Gamdzyk-Kluźniak Katalog Archiwum Leszka Kołakowskiego.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności