Biblioteki Uczelni Fahrenheita i Europejskiego Centrum Solidarności z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteki Uczelni Fahrenheita i Europejskiego Centrum Solidarności z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Biblioteki Uczelni Fahrenheita i Europejskiego Centrum Solidarności z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

6 lutego 2024 r. biblioteki należące do Uczelni Fahrenheita (Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi) oraz Europejskiego Centrum Solidarności zakończyły wdrożenie najnowocześniejszego systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo. Biblioteki te dołączyły do grona bibliotek współkatalogujących wraz z Biblioteką Narodową. Centralna biblioteka państwa współuczestniczyła w procesie wdrożenia systemu, przeprowadziła szkolenia i dedupliakcję rekordów oraz udzielała pomocy w zakresie implementacji i konfiguracji systemu.

Największą zaletą przystąpienia bibliotek do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami jest możliwość współkatalogowania w czasie rzeczywistym w jednym systemie informatycznym — wpływa to bezpośrednio na obniżenie kosztów ponoszonych przez biblioteki. Zintegrowane placówki poprzez własne katalogi online dołączyły do połączonych katalogów, obecnie obejmujących już prawie 46 mln jednostek zbiorów (liczbę tę codziennie powiększają kolejne nowości wydawnicze). Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl/. Dodatkowo czytelnicy każdej z bibliotek Uczelni Fahrenheita mogą również przeszukiwać połączone katalogi Bibliotek FarU i każdy katalog niezależnie, a zarejestrowani członkowie społeczności akademickiej UG, PG i GUMed mogą zamawiać książki z tych bibliotek oraz wypożyczać je bez konieczności rejestrowania się osobno w każdej z nich.

Wraz z implementacją systemu w bibliotekach Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Europejskiego Centrum Solidarności zasoby w połączonych katalogach zwiększyły się o 2,7 mln jednostek. Implementacja systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi w bibliotekach Uczelni Fahrenheita współfinansowana była z projektu pozakonkursowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr MEiN/2022/DIR/3438).

Zbiory Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, liczące 1,2 mln woluminów książek, 358 tys. woluminów czasopism, a także 195 tys. jednostek zbiorów specjalnych, stanowią księgozbiór o charakterze uniwersalnym szczególnie uwzględniający dyscypliny reprezentowane na Uniwersytecie Gdańskim oraz zagadnienia związane z sektorem morskim. Szczególną wartość ma zbiór starodruków pochodzących z obszaru dawnych Prus (wśród nich rzadkie pozycje wydane w Chełmnie, Braniewie, Oliwie i Elblągu) oraz dzieła osób związanych z Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Biblioteka posiada także unikatową rękopiśmienną kolekcję związaną z Pomorzem i Kaszubami, dokumenty i materiały dotyczące organizacji pomorsko-kaszubskich oraz kolekcje osobowe dotyczące wybitnych postaci związanych z regionem. W zbiorach kartograficznych placówki można odnaleźć zabytkowe plany Gdańska, mapy Prus oraz niemieckie i brytyjskie mapy nawigacyjne z początku XX wieku. Biblioteka UG zgromadziła także dużą kolekcję dokumentów związanych z opozycją demokratyczną z okresu PRL — w jej skład wchodzą czasopisma, druki zwarte i druki ulotne (m.in. afisze, plakaty i kalendarze).

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej, liczącego ponad 500 tys. woluminów książek, czasopism, zbiorów specjalnych, jest zgodny z profilem prowadzonych badań oraz kierunkami kształcenia na Uczelni. Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu nauk: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych, społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Szczególnie cenny zasób stanowi zbiór starodruków, reprezentujących szeroki wachlarz dziedzin nauki od matematyki i fizyki przez astronomię, geologię, po dzieła z zakresu nawigacji i elektryczności. Księgozbiór ten, stanowiący dziedzictwo naukowe Pomorza, niegdyś wchodził w skład biblioteki Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego (Naturforschende Gesellschaft in Danzig) oraz przedwojennych gdańskich książnic — Gdańskiego Gimnazjum Akademickim (Königliche Gymnasium zu Danzig) i Wyższej Szkoły Technicznej (Königliche Technische Hochschule Danzig).

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, licząca 230 tys. woluminów książek, 102 tys. woluminów czasopism i 104 tys. jednostek zbiorów specjalnych, posiada największy w województwie pomorskim księgozbiór z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia oraz nauk pokrewnych tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii. Składają się nań zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz zbiory klinik i zakładów — placówki te tworzą system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego użytkownicy mają także dostęp do kolekcji książek beletrystycznych.

Specjalnie sprofilowane zbiory Europejskiego Centrum Solidarności, liczące 33 tys. woluminów, odpowiadają tematyką działalności merytorycznej macierzystej instytucji. Biblioteka ECS posiada księgozbiór o charakterze humanistycznym, w którym znaleźć można pozycje z zakresu historii najnowszej, socjologii, filozofii, politologii, a także kultury, literatury i sztuki. Gromadzone są zwłaszcza publikacje z zakresu historii Europy i świata po 1945 roku, dziejów „Solidarności” i ruchów opozycyjnych w PRL oraz dotyczące demokracji, totalitaryzmu, prawa człowieka, społeczeństwa obywatelskiego oraz tożsamości lokalnej. Szczególnie wartość mają Zbiory Historyczne, obejmują literaturę drugiego obiegu oraz literaturę emigracyjną.

Dotychczas Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, wdrożyła system Alma już w ponad 130 bibliotekach publicznych, akademickich i przynależących do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w całej Polsce. Pełna lista wdrożeń w ramach NPRCz jest dostępna tutaj. Centralna biblioteka państwa współuczestniczyła również we wdrożeniu systemu w bibliotekach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 trwają obecnie prace nad przewidzianym na najbliższe lata podłączeniem do systemu kolejnych dużych bibliotek, w tym: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi i Biblioteki Raczyńskich.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego