Podaruj wiersz - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Podaruj wiersz

Podaruj wiersz

„Podaruj wiersz” – IV edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta na 100. rocznicę urodzin poety

  • W Światowy Dzień Poezji 21 marca w roku obchodów 100. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta rozpoczyna się IV edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”, której inicjatorem jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta.
  • W tym dniu w akcji wezmą udział Szkoły Stowarzyszone UNESCO w Polsce i na świe-cie, szerząc ideę „poezji jako daru”.
  • Inspiracją dla akcji są listy-wiersze Zbigniewa Herberta, które poeta pisał do przyjaciół oraz ważnych dla niego osób i artystów, obdarowując ich autografami swych wierszy.
  • Udział w akcji polega na odręcznym przepisaniu wybranego wiersza na przygotowa-nej przez organizatorów karcie papeterii i podarowaniu go konkretnej osobie.
  • W zamierzeniu organizatorów, akcja ma na celu tworzenie i pogłębianie relacji mię-dzyludzkich (w tym międzypokoleniowych), skupionych wokół słowa – znaczącego, nadającego sens, stanowiącego oparcie.
  • Tegoroczna edycja akcji potrwa od 21 marca do 15 grudnia 2024.

Organizatorzy akcji „Podaruj wiersz” przygotowali specjalną kartę papeterii, na której można odręcznie przepisać wybrany przez siebie utwór, by następnie taką kartę z przepisanym wierszem podarować wybranej osobie. Karty będzie można bezpłatnie otrzymać w bibliotekach publicznych na terenie całego kraju, a także w szkołach i innych placówkach, które przyłączą się do akcji „Podaruj wiersz”. Kartę, jak i materiały informacyjne, można również pobrać ze strony www.podarujwiersz.pl

O idei akcji „Podaruj wiersz” mówi prof. Paweł Próchniak, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta – pomysłodawca i moderator akcji: Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go. Niech to będzie prosty, ludzki gest – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Wierzę, że gest ofiarowania wiersza jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności zbudowanej na uniwersalnym języku poezji. W wyjątkowym roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta, zachęcamy, aby uczestnicy akcji wybrali i podarowali jego wiersz – podkreśla Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do włączenia się w akcję oraz dzielenia się zdjęciami i krótkimi wideo-relacjami z przebiegu akcji, które będą na bieżąco udostępnia-ne na facebookowym fanpage’u Fundacji im. Zbigniewa Herberta: @Herbert.Pan.Cogito.

Partnerem akcji „Podaruj wiersz” jest Biblioteka Narodowa, a patronem medialnym Polskie Radio. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szczegółowe informacje oraz cenne inspiracje w postaci wideo z warsztatów poświęconych akcji: www.podarujwiersz.pl

Plakat

Kontakt dla mediów:

Gabriela Szkopek

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego