Księgozbiór Aleksandra Brücknera. Wstępne rozpoznanie i perspektywy badawcze - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Księgozbiór Aleksandra Brücknera. Wstępne rozpoznanie i perspektywy badawcze

Księgozbiór Aleksandra Brücknera. Wstępne rozpoznanie i perspektywy badawcze

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 14 maja 2024 roku, o godzinie 14:00 dr hab. Markus Eberharter z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Księgozbiór Aleksandra Brücknera. Wstępne rozpoznanie i perspektywy badawcze.

W wyniku kwerend archiwalnych w Berlinie latem 2023 r. natrafiono na ślady prywatnego księgozbioru prof. Aleksandra Brücknera, profesora slawistyki na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie w latach 1881-1924. Po przejściu na emeryturę przekazał on część swojego księgozbioru Bibliotece Instytutu Slawistyki, całość jego prywatnej biblioteki zaś trafiła tam po jego śmierci 24 maja 1939 roku, co zostało odnotowane w księgach akcesyjnych biblioteki.

Celem referatu jest przedstawienie wniosków z pierwszego rozpoznania księgozbioru prof. Brücknera, jego wstępna charakterystyka oraz nakreślenie dalszych perspektyw badawczych, także w kontekście naukowej biografii Aleksandra  Brücknera.

Formularz zgłoszeniowy Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej
  • Data seminarium

 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – harmonogram.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności