Polonika w bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Polonika w bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku

Polonika w bibliotece Rosyjskiej  Akademii  Nauk w Nowosybirsku

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 4  czerwca 2024 roku, o godzinie 14:00 dr Tomasz Szwaciński z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Historia Państwowej Publicznej Naukowo-Technicznej Biblioteki Oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej  Akademii  Nauk w Nowosybirsku oraz przechowywane w jej zasobie polonika.

Państwowa Publiczna Naukowo-Techniczna Biblioteka Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk (GPNTB SO RAN) w Nowosybirsku jest największym księgozbiorem azjatyckiej części Rosji. Powołana u progu sowieckiej dyktatury (1918 r.), po II wojnie światowej zaczęła odgrywać istotną rolę w związku z planami zorganizowania za Uralem „zapasowej stolicy” ZSRS na wypadek konfliktu zbrojnego z państwami NATO. To zdecydowało, że przekazano do niej fragmenty wielu innych kolekcji. W warunkach sowieckich/rosyjskich (ogromnego nasycenia zbiorów obiektami wywiezionymi z Polski) oznaczało to pojawienie się w GPNTB SO RAN interesujących poloników.

Formularz zgłoszeniowy Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej
  • Data seminarium

 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – harmonogram.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności