Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w Pałacu Rzeczypospolitej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w Pałacu Rzeczypospolitej

W środę 11 marca w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Podczas uroczystości zaprezentowano szereg projektów konserwatorskich i promocyjnych, jakie Fundacja zrealizowała na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa za granicą w ciągu ostatnich dwóch lat. Piotr Żuchowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, wręczył odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym konserwatorom oraz twórcom i mecenasom Fundacji.

Przybyłych na Galę gości powitał dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Zaprezentowane zostały filmy dokumentalne, poświęcone zabytkom polskiego dziedzictwa za granicą, w tym najważniejszemu obecnie projektowi Fundacji, realizowanemu w kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu. Po raz pierwszy wręczone zostało także stypendium Fundacji, przeznaczone na realizację pracy dyplomowej z zakresu konserwacji dzieł sztuki w obiekcie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego została powołana w 2012 r. w celu ochrony i promocji polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Prezesem jest dr Michał Laszczkowski. W latach 2013–2014 Fundacja prowadziła prace konserwatorskie na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, w Mołdawii i we Włoszech. Łącznie pracom konserwatorskim poddanych zostało ponad 20 obiektów.

Więcej informacji o działaniach Fundacji na stronie internetowej www.dziedzictwo.org.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu