200. rocznica otwarcia Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Sankt Petersburgu - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

200. rocznica otwarcia Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Sankt Petersburgu

Data publikacji:

W uroczystościach organizowanych w dniach 28-29 stycznia 2014 roku przez Rosyjską Bibliotekę Narodową w Sankt Petersburgu z okazji 200. rocznicy otwarcia dla publiczności Cesarskiej Biblioteki Publicznej uczestniczyli dyrektor BN dr Tomasz Makowski i zastępca dyrektora BN Katarzyna Ślaska.

Podczas rozmowy dyrektorów narodowych książnic dr. Tomasza Makowskiego z dr. Antonem W. Lichomanowem został przekazany egzemplarz Inwentarza rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej – publikacji BN, która jest wynikiem wspólnych badań naukowych specjalistów i partnerskiej współpracy obu bibliotek w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Katarzyna Ślaska podczas wystąpienia na konferencji jubileuszowej przedstawiła nowy model organizacji opracowania egzemplarza obowiązkowego w Bibliotece Narodowej, który wzbudził duże zainteresowanie zebranych.

Uczestnicy polskiej delegacji mieli także możliwość obejrzenia specjalnie przygotowanej przez specjalistów z Działu Rękopisów RBN wystawy pt. Pierwsze kolekcje Cesarskiej Biblioteki Publicznej: rękopisy Załuskich.

Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwana, pierwsza polska biblioteka narodowa, w drugiej połowie XVIII wieku była jedną z największych bibliotek świata. Założona została  w Warszawie w 1734 r. przez braci Załuskich: Andrzeja Stanisława biskupa krakowskiego i Józefa Andrzeja biskupa kijowskiego. Otwarcie dla użytkowników nastąpiło w roku 1747 r. Po trzecim rozbiorze Polski zbiory Biblioteki zostały wywiezione do Petersburga, gdzie stały się w roku 1814 pierwszą założycielską kolekcją Cesarskiej Biblioteki Publicznej (obecna nazwa - Rosyjska Biblioteka Narodowa). Większość zbiorów rękopiśmiennych powróciła do Polski po traktacie ryskim z 1921 r.

 Link do Inwentarza rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej