Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” rejestruje na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej pierwsze numery czasopism, które zaczęły się ukazywać oraz ostatnie, jeśli zmieniły tytuł lub przestały ukazywać się.

Dobór i selekcja materiału

W bibliografii wydawnictw ciągłych uwzględnia się wydawnictwa ciągłe publikowane w Polsce, niezależnie od języka tekstu, o częstotliwości od dziennika do rocznika, czasopisma publikowane nieregularnie, wydawnictwa zbiorowe, kalendarze, sprawozdania.

Wydawnictwa nie objęte rejestracją:

 • wydawnictwa ciągłe publikowane przez cały okres swojego istnienia tzw. małą poligrafią
 • wydawnictwa ciągłe wydawane w formie wyłącznie elektronicznej,
 • monografie ukazujące się w seriach wydawniczych numerowanych lub nienumerowanych
 • materiały ze zjazdów lub konferencji
 • bieżące sprawozdania instytucji
 • czasopisma wydawane przez zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, szkoły i inne instytucje na wewnętrzny użytek tych instytucji, zwykle nie przeznaczone do dystrybucji wewnętrznej
 • czasopisma wydawane przez społeczności lokalne: parafialne, dzielnicowe lub osiedlowe
 • biuletyny organizacji i partii politycznych wydawanych przez instancje stopnia podstawowego
 • biuletyny organizacji społecznych, towarzystw szczebla lokalnego o wyraźnie ograniczonym zasięgu, odbiorze i dystrybucji
 • okresowe sprawozdania statystyczne ogólne i branżowe, wydawane przez urzędy szczebla wojewódzkiego i niższych
 • okresowe sprawozdania finansowe wydawane przez banki i zakłady na użytek giełdy
 • katalogi wydawnicze i księgarskie poszczególnych wydawców i księgarń,
 • informatory adresowe, książki telefoniczne
 • wykazy nabytków bibliotek
 • czasopisma reklamowe, ogłoszeniowe
 • krzyżówki, rebusy, szarady, dowcipy
 • czasopisma dla dzieci do kolorowania, wycinania, wyklejania
 • kalendarze zawierające wyłącznie lub w większości kalendarium
 • czasopisma powszechnie uznane za pornograficzne.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii, format danych

Opisy wydawnictw ciągłych sporządzono zgodnie z polską normą PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe, z pewnymi zmianami dokonanymi po opublikowaniu w 2002 roku przepisów IFLA ISBD(CR) International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources. Od 2019 stosowane są Przepisy katalogowania czasopism opracowane w Bibliotece Narodowej oparte na zaktualizowanym w ostatnich latach standardzie ISBD w jego skonsolidowanej postaci, wzbogacone o rozwiązania przejęte ze standardu RDA.

Opisy sporządzono w trzecim stopniu szczegółowości, zawierającym wszystkie elementy opisu, zarówno obowiązkowe jak i zalecane, tworzone zgodnie z formatem MARC 21 (poprzednio w MARC BN, od 1998 roku w formacie USMARC).

Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe, tworzone zgodnie ze „Słownikiem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej”, od 2017 roku do opisu przedmiotowego stosowane są Deskryptory Biblioteki Narodowej.

Forma publikacji

„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” publikowana jest w cyklu kwartalnym. Do 2008 roku „Bibliografia” wydawana była drukiem, od 2009 roku wyłącznie w wersji PDF na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Ogłoszone opisy dostępne są w formie bazy danych:

Kontakt

Urszula Stasiak
tel. (22) 608 22 16
e-mail: u.stasiak@bn.org.pl